Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Móc Cũ, Đã Qua Sử Dụng Về Việt Nam

Doanh  nghiệp nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng cần lưu ý những gì, thủ tục hải quan với  măt hàng này có gì đăc biệt. Thuế nhập khẩu là bao nhiêu %,  chính sách mặt hàng  có khắt khe không, xin giấy phép nhập khẩu ở đâu. Những thắc mắc này bạn quan tâm sẽ được chia sẻ cụ thể tại bài viết này.

Máy móc đã qua sử dụng thuộc quản lý trực tiếp của Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Doanh nghiệp tham khảo chi tiết tại TT Dựa 23/2015 quy định đối với việc nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

I. Quy Định Về Việc Nhập Khẩu Máy Móc Đã Qua Sử Dụng

 1. Khái niệm về máy móc cũ đã qua sử dụng cần biết

Thiết bị công nghệ đã qua sử dụng sẽ không còn mới nguyên 100%, đã được định giá hao mòn tài sản cố định hữu hình. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ có thể được các công ty, doanh nghiệp thanh lý vì không còn nhu cầu sử dụng nữa. Nhiều doanh nghiệp nhập thiết bị, công nghệ này về cần lưu ý đặc biệt về chính sách mặt hàng.

Máy móc được tính tuổi sử dụng từ năm sản xuất cho tới thời điểm tiến hành thanh lý, xác đinh khấu hao tài sản cố định. Ví dụ máy móc A sản xuất từ năm 2010, có nguồn gốc xuất xứu từ Hàn Quốc, đến năm 2018 chúng được nhập khẩu đến cảng Việt Nam, thì loại máy móc đó có tuổi thọ được xác định là 8 năm.

1.2 Yêu cầu bắt buộc  đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng

Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị máy đã qua sử dụng với các điều kiện băt buộc như sau:

 • Tất cả những thiết bị, máy móc đã qua sử dụng phải có tuổi thọ không được quá 10 năm.
 • Tất cả các thiết bị, máy móc đã qua sử dụng phải được sản xuất theo đúng và phù hợp với tiêu chuẩn, quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc phải phù hợp với quy chuẩn của Việt Nam (TCVN) hoặc phải phù hợp với quy chuẩn của các nước G7 (Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ý, Canada).

1.2.1.  Nhập khẩu máy từ  các dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng

Đối với các dự án đầu tư bao gồm các dự án đầu tư mới, hoặc các dự án đầu tư mở rộng thì các thiết bị, máy móc, dây chuyển đã qua sử dụng nằm trong các trường hợp sau:

 • Là dự án nằm trong diện được quyết định theo chủ trương đầu tư.
 • Là dự án không nằm trong diện được quyết định theo chủ trương đầu tư, nhưng nằm trong trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với trường hợp sau sẽ không phải áp dụng tại khoản 1 điều này của luật đầu tư đó là: Trường hợp trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục của thiết bị đã qua sử dụng được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, hoặc là được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại bộ luật đầu tư. Hoặc trước khi quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể  thông qua viếc lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với các thiết bị, máy móc đã qua sử dụng đã được nêu trong hồ sơ dự án hoặc có thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.3. Quy định băt buộc khi nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng

Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu khi chứng minh được cần sử dụng những loại đó để sữa chữa, thay thế  cho các loại linh kiện, phụ tùng của máy móc cùng loại đang được sử dụng, vận hành tại doanh nghiệp. Về quy định tuổi thọ cả linh kiện cũng tương tự như của máy móc đã qua sử dụng.

1.4. Nhập khẩu máy móc, dây truyền đã qua sử dụng hồ sơ nhập khẩu cần những gì

Nhập khẩu máy cũ đa qua sư dụng doanh nghiệp phải đáp ứng hồ sơ do cục hải quan quy đình, và  phải bổ sung thêm một bộ hồ sơ khác với các loại như sau:

Theo khoản 2 điều 6 TT23/ 2015 của Bộ Khoa Học Công Nghệ quy định hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • 1 bản sao y chứng từ chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc 1 bản sao y giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bảng kê danh mục các loại thiết bị, máy móc đã qua sử dụng dự kiến sẽ nhập khẩu có trong hồ sơ dự án.
 • Tài liệu kỹ thuật biểu thị năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng. Bao gồm các tài liệu sau:
 • (01 bản chính xác nhận năm sản xuất máy móc, thiết bị, dây chuyền của nhà sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của các loại máy móc, thiết bị dây chuyền đã qua sử dụng 

 • 01 bản chính chứng thư giám định với việc nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

II. Thủ tục hải quan áp dụng khi nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền cũ

Về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhìn chung sẽ được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu nhập khẩu nên Bộ Khoa Học Công Nghệ chờ xét duyệt có đươc nhập khẩu máy cũ về không

Bước 2: Tiến hành đưa hàng về bảo quản.

Nếu doanh nghiệp có hồ sơ chưa được duyệt thì sẽ được phép đưa hàng hóa, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về bảo quản, sau khi doanh nghiệp nộp các giấy từ sau cho cơ quan hải quan:

 • 01 bản chính giấy đăng ký giám định đã được tổ chức giám định ký xác nhận được quy định tại khoản 2 điều 10 của thông tư thông tư 23 ban hành năm 2015 của Bộ Khoa Học Công Nghệ quy định đối với việc nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
 • 01 bản chính văn bản đề nghị đưa hàng hoa, máy móc, thiết bi nhập khẩu đã qua sử dụng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQLPhụ lục V và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính.

2.1: Thời gian làm thủ tục thông quan nhập khẩu 

Từ khi mang hang về bảo quản không quá 30 ngày doanh nghiệp phải nộp cho Hải quan đầy đủ chứng từ giám định hợp pháp, tài liệu doanh nghiệp đã cam kết. Sau khi nhận đủ chưng từ Hải quan sẽ thực hiện yêu cầu như điều 6  hoặc điều 7  TT 23 ban hành năm 2015 do Bộ Khoa học Công Nghệ

Trường hợp giám định k đáp ứng được thì sẽ hủy nhập khẩu quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 4 tại điều 5 của TT23.

Trường hợp sử dụng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo dự án

Trường hợp các máy móc, thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng chỉ được phép sử dụng đúng với dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc là các dự án đã được ký kết, Tuyệt đối không được  nhập hàng có quy định cụ thể tại khoản 2 điều 6 của thông tư này.

Lưu ý máy cũ đã qua sử dụng  chỉ được lưu thông đưa vào sử dụng khi hoàn thiện chốt thủ tục thông quan nhập khẩu.

Thuế suất áp  dụng khi nhập khẩu máy cũ qua sư dụng phụ thuộc vào HScode của hàng hóa cần nhập. Doanh nghiệp yêu cầu nhà cung cấp đưa thông tin sản phẩm và tiến hành tra HSCODE để biết rõ hơn về các loại thuế nhập khẩu. Thường máy cũ sẽ chịu 2 loại thuế là thuế nhập khẩu và thuế VAT.

III. Quy trình nhập khẩu máy cũ qua sử dụng tại Việt Nam

Doanh nghiệp cần nhâp khẩu máy cũ cần thực hiện các nghiệp vụ chính sau:

 • Đàm phán ký hợp đồng thương mại theo incoterm phù hợp với 2 bên mua và bán trao đổi về các hình thức như thanh toán quốc tê, bảo hành, vận tải, đóng gói …
 • Làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng
 • Thuê cước vận tải: Cước quốc tế và cước nội địa tùy thuôc vào phiên bản incoterm
 • Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu cho hàng
 • Đóng thuế nhập khẩu

Bộ chứng từ nhập khẩu máy  cũ cần chuẩn bị cơ bản gồm các loại sau:

 • HỢp đồng đồng
 • Vận đơn chuyển hàng quốc tế về Việt Nam
 • Hóa đơn thương mại
 • Bảng kê đóng gói hàng hóa
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Giấy chứng nhận chất lượng sẳn phâm
 • Giấy phân tích cấu tạo sản phẩm
 • Cattaloge thông tin về quy trình vận hành sản phẩm
 • Chứng từ bảo hiểm … nếu có

Doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm nhập khẩu nên sử dụng dịch vụ nhập khẩu để được hỗ trơ tư vấn chính xác tránh những sai phạm không đáng có .
Chủ hàng cần  tư vấ rõ hơn về thủ tục nhập khẩu máy cũ đã qua sủ dụng, cần báo cước vận tải,thủ tục thông quan nhập khẩu liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ tốt nhât

Chúc các bạn thành công và may mắn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0972.939.830
Chat Facebook
Gọi điện ngay